top of page

"Eventyrlig omsetningsøkning"

skei.png

Einar Einstad

Styreleder - Vegen Skei Vesleseter Lishøgda

Utfordringer

Einstad forteller at deres største utfordring var at tilfeldig trafikk ikke betalte i den manuelle bommen. Det er mye anleggstrafikk inn til utbyggingsområder for hyttetomter, og når lastebiler kjører inn 10 til 20 turer per dag oppleves det som tungvint å betale per tur.

Det er tidkrevende og kostbart og drive kontroll av kjøretøyer. De har over 500 hytter og 60 skogeiendommer inne i veiområdet deres, og oppdatering av adresser og utsendelse av faktura for årsavgifter var meget tidskrevende. De opplevde at mange ikke betalte, og at purringer måtte sendes ut.

Einstad forklarer at deres største behov var å redusere administrativ tid til innkreving av veiavgifter, og få iverksatt et driftssystem som fanget opp all trafikk i én betalingsløsning, samtidig som den er brukervennlig de som benytter veien.

Løsning

Einstad forteller at de hadde et ønske om en elektronisk løsning på samme nivå som Autopass, og kontaktet de om mulig løsning, men fikk beskjed om at Autopasss ikke leverer bomløsninger til private veger. De fortsatte å søke på internett og kontaktet andre bomveger som hadde automatiske bomløsninger for å innhente kunnskap og referanser.

De fleste de var i kontakt med hadde en eller annen form for bom som åpnet seg når den ble aktivert med brikke. Passeringen ble betalt med bankkort eller kontanter. Erfaringen veilagene hadde var at det resulterte i store driftskostnader med vedlikehold og vaktordning på bomanlegget i tilfelle bommen ikke åpnet seg. Derfor konkluderte Einstad og de andre i veilaget at en slik løsning ikke var aktuelt. Til slutt kom de i kontakt med NorgesBom som kunne tilby en løsning veilaget ønsket.

Einstad beskriver prosessen og løsningen slik:

"NorgesBom kunne tilby oss en automatisk løsning basert på skiltgjenkjenning.
De kunne tilby årskort, klippekort og betaling av enkeltturer på internett. Det var også mulig for brukerne av veien å lage en konto der kjøretøy registreres og bompassering blir belastet for hver tur, uavhengig av hvilke NorgesBom bomstasjoner som passeres.
Bomanlegget har ingen bevegelige deler, kun kamera som tar bilde av skiltene. Vi mente denne bomløsningen var den riktige for oss, da vi kan håndtere alle brukergrupper av vegen i en og samme løsning, og det blir ingen stans i trafikken ved passering."

Resultat

Etter å ha vært i drift siden første juli 2019 forklarer Einstad om resultatene de har hatt siden da:

"Den største fordelen med NorgesBom sin løsning er at all trafikk fanges opp, og at alle må betale. Samtidig som det er brukerne av vegen som selv må sørge for at de betaler for seg. Med andre ord er det ikke vi som veieiere som må kreve inn veiavgifter. Det er brukerne som nå har ansvar for at de betaler for seg.

 

Vi har ikke administrativt arbeid med innkreving av vegavgifter, da NorgesBom har ansvar for dette. Før NorgesBom ble satt i drift tilskrev vi alle eiendommer som ble berørt av omleggingen. Vi fikk også en del mediaomtale slik at andre brukere ble informert. Noen henvendelser fra brukere har vi fått, men bomløsningen oppleves som brukervennlig og enkel.

 

Vi har to bomstasjoner i drift, da dette er en gjennomgangsvei. Det er ca. 50 000 kjøretøy som kjører inn gjennom bomstasjonene i året. Så langt er driftssikkerheten på bomanlegget vært svært bra. Inntektene fra årsavgifter er den samme som før NorgesBom ble satt i drift, men vi slipper arbeidet med fakturering.

Vi har hatt en eventyrlig omsetningsøkning på enkeltpasseringer, og det ser ut til at økningen er nærmere 1000 %.

Bomløsningen er enkel å montere og drifte. Det er ingen bevegelige deler.
Alle brukergrupper håndteres i samme tekniske løsning og brukerne opplever at bomløsningen er enkel å bruke. Vi bruker mindre tid til administrasjon av vegen."

Ønsker du å få en like behagelig bom-hverdag som de på Skeikampen?

bottom of page