top of page

"NorgesBom løste alle våre utfordringer!"

Bernt.jpg

Bernt Bjørnsgaard
Driftsleder - Løiten Almenning

Utfordringer

Bjørnsgaard forteller at de tidligere hadde fysisk bom. Dette resulterte i større tekniske driftsutfordringer og behov for beredskapsovervåkning.  De hadde kort og betalingsterminaler med større behov for vedlikehold. Kostnadsmessig var dette dyre løsninger for Løiten Almenning.

De slet med køer ved bomanleggene og det var store manuelle oppgaver tilknyttet bomsystemene. Bjørnsgaard nevner også at det var mye "bomsniking" ved at kundene lånte bort sine bomkort.

Løsning

Det første Løiten Almenning gjorde var en analyse av deres behov, og startet å lete etter den beste bomløsningen i markedet som benytter seg av framtidsrettet teknologi. Valget ble Norgesbom som har resultert i følgende konklusjon fra Bjørnsgaard:

"NorgesBom har løst alle våre utfordringer!"

Resultat

Bjørnsgaard forteller at de har stor økning i inntekter, siden løsningen eliminerer all form for sniking, som var et problem i de fysiske bommene tidligere.
Løiten Almenning har i dag mindre administrasjon og ingen behov for beredskap. De har fått mye større forutsigbarhet i deres bom-inntekter, som igjen er et kjærkommet bidrag til vedlikehold av deres veger.

Til slutt nevner Bjørnsgaard følgende til andre som vurderer NorgesBom:

"Vegvedlikehold er dyrt. Derfor er det viktig at man investerer i gode og framtidsrettede løsninger som øker inntektsgrunnlaget på veg. 

NorgesBom supporterer og drifter løsningen på en genial måte!"

Ønsker du å få en like behagelig bom-hverdag som Løiten Almenning?

bottom of page