top of page

"Alt annet er avleggs!"

IMG_2097.jpg

Ole Kristian Rudland

Styreleder - Kvam Seterveger

Utfordringer

Rudland forteller at de hadde et forholdsvis nytt bomanlegg med kundekort og kortintegrasjon. Kvam Seterveger har veldig mange abonnementer, og stor trafikk gav dem utfordringer. Det var mye administrasjon av abonnement, og drift av bommene. Anleggene ligger i høyfjellet noe som førte til mye «nedetid» og tapte inntekter. Anleggene består av flere tekniske og elektroniske system som ikke alltid taklet det miljøet de sto i!

"Det var helt klart at anlegget ikke genererte nok inntekter i forhold til trafikken. Kvam Seterveger er en organisasjon basert på «dugnad» og lite tid til å drive med administrasjon."

Løsning

Etter flere møter og befaringer med NorgesBom bestemte Kvam Seterveger for å starte med med to bomanlegg. Etter å ha høstet positive erfaringer blir et tredje anlegg satt i drift på nyåret 2020.

 

Rudland beskriver prosessen og løsningen til NorgesBom slik:

"NorgeBom har en effektiv organisasjon, som kjente godt til våre utfordringer og våre behov. Alt av utstyret var enkelt å montere, og de er flinke til å gjøre lokale tilpassinger og er veldig fleksible."

Montering av den tredje bommen på Gruvvegen

Desember 2019

IMG_2012.JPG
IMG_2026.jpg

Resultat

Etter å ha vært i drift siden første april 2019 forklarer Rudland om resultatene de har hatt siden da:


"Utfordringene vi hadde med «nedetid» på anleggene, og mye administrasjon er nå helt borte! NorgesBom er et rettferdig innkrevingssystem der alle må betale.

Selv om vi hadde automat bommer før, har vi hatt en økning i bominntektene på over 40 %. Norgesbom takler i tillegg et rabattsystem for våre andelshavere på en utmerket måte.

Det er enkelt, det er effektivt og det er svært lite administrasjon. Vårt veilag har fått en helt annen hverdag enn vi hadde før.  Det er til sammenligning med et fysisk bomanlegg også en rimelig investering. Tidligere måtte vi forholde oss til en rekke leverandører av utstyr og tjenester - dette slipper vi nå!"

"Det finnes ikke noe alternativ!
Alt annet er avleggs."

IMG_2093.JPG

Nysetervegen
(Kvam Seterveger)

IMG_2065.JPG

Haugsetervegen
(Kvam Seterveger)

Ønsker du å få en like behagelig bom-hverdag som de på Kvamsfjellet?

bottom of page