top of page

"Køer er borte 
og omsetningen øker!"

Reidar_DjupSjø.jpg

Reidar Enderud

Driftsansvarlig - Djupsjøveien

Utfordringer

Enderud forteller at Djupsjøveien hadde store utfordringer med kapasiteten i deres eksisterende bomanlegg. Da de spesielt i jul og nyttår, vinterferie og påske ikke klarte å ta unna trafikken. Det ble lange køer som resulterte i ventetid, som igjen førte til irritasjon hos brukerne av veien. Dette førte igjen til at bommene ble satt åpen, noe som førte til store økonomiske tap for Djupsjøveien.

Enderud forklarer at dette måtte løses. Deres første tanke var å utvide med et ekstra løp med bom og betalingsautomat. Noe som ville hjelpe, men de ville fremdeles  slite med kø på de mest besøkte dagene. 

Løsning

Enderud beskriver prosessen og løsningen til NorgesBom slik:

 

"Helt tilfeldig kom vi over en annonse for Norgesbom. Vi tok kontakt og ble veldig godt mottatt. De kom på befaring, leverte nødvendig utstyr, og så var det bare å sette i gang! Vi hadde kort tid, da vi gjerne ville ha systemet i gang til nyttår.
Dette løste Norgesbom utmerket! Utstyr ble levert, montert og prøvekjørt rett før jul, og satt i drift 01.01.2019 - som planlagt.


Nå var vi kvitt fysiske bommer, køen ble borte og omsetningen øker"

Resultat

Etter å ha vært i drift siden første 01.01.2019 forklarer Enderud om resultatene de har hatt siden da og hans anbefaling til andre som vurderer å bytte:


"Nå har anlegget vært i drift litt over ett år. Det har fungert helt perfekt!
Vi har mottatt veldig god service, og omsetningen har økt med ca. 35 %.

Står dere overfor et valg om utskifting av bomanlegg, eller etablere ett nytt, ville jeg ikke gjort dette før jeg hadde vært i kontakt med Norgesbom!
Da er dere ferdig med nesten alt arbeid på bommer og betalingsautomater som ikke virker, dere slipper hærverk og innbrudd i betalingsautomater eller lignende.

 

Dere får mange betalingsmuligheter og det ligger tilrettelagt for mange typer abonnement eller klippekort."

Ønsker du å få en like behagelig bom-hverdag som de på Djupsjøveien?

bottom of page